Jaktområdet

Huvuddelen av föreningens marker ligger c:a 10 km sydost om tätorten Gällivare.
Detta område, som kallas Leipipir, är rikt på gammal gran- och tallskog blandat med lövskog.
Området som numera är skyddat och ingår i Leipipir ekopark är kuperat, med gott om myrar, små sjöar och bäckar, berg och åsar.

En av många källor med kristallklart pumpande vatten

Viltet består av tjäder, orre, järpe, dalripa, hare och änder. Även gäss kan förekomma i vissa av sjöarna. Räv och mård är jaktbara predatorer.

Annat vilt i området är älg och om man har tur kan man även få se björn.

Föreningen förfogar även över ett mindre område endast ett par kilometer öster om Gällivare, Kavaheden.

Intressant här är Linaälven där det brukar vara gott om änder.
Det är god förekomst av harar på Kavaheden men då det gränsar mot ett par större vägar bör man fara försiktig om man tänkt jaga med drivande hund.

På Kavaheden finns även en skjutbana för jägartrap. Skjutbanan drivs av Hundklubben Dundret.

Klicka på de små kartorna för större bild.

Leipipir    Kavaheden

stor finns en mer högupplöst karta länkad som du själv kan anpassa och få bättre upplösning.

Leipipir stor                                      Kavaheden stor

Senast uppdaterad: 20150211 Copyright © Håkan Tofte All rights reserved.